Taxonómia návštevníkov hypermarketov

Ešte nikdy nebola publikovaná štúdia, ktorá by systematickým spôsobom kategorizovala jednotlivých návštevníkov hypermarketov. Dovoľte mi zaplniť túto významnú medzeru vo vedeckom poznaní. 

Základné rozdelenie

Už primárne pozorovanie ekosystému typického hypermarketu nám dovoľuje rozdeliť jeho používateľov na čeľade, podľa typického spôsobu ako jedinec nosí svoj nákup:

Vozíkovité (Raedaidae) – používajú nákupný vozík.

Košíkovité (Cartallumidae) – nákup nosia v nákupnom košíku.

Beznosičovité (Sinecarrieridae) – nakupovaný tovar nosia v rukách.

Vo vedeckej komunite momentálne existuje nerozriešený spor, či beznosičovité sú samostatnou čeľaďou alebo je to len spôsob správania košíkovitých v prípade, že obchod neposkytuje nákupné košíky a príslušníci tejto čeľade nemajú k dispozícii mincu ako zálohu na nákupný vozík. Náš výskumný ústav už požiadal o pridelenie grantu na výskumný projekt, ktorý by priniesol konečné  vyriešenie tohto závažného problému. 

Druhy s charakteristickým správaním

Ekosystém v hypermarketoch je nesmierne bohatý, jeho výskum je preto vysoko náročný, vyžadujúci trvalé nasadenie vedeckých kapacít a samozrejme aj dostatočné grantové financovanie. Prinášame preto zatiaľ len základný prehľad charakteristík typických druhov, ktoré sa v tomto prostredí vyskytujú.

Vozíkáč permanentný

Typický predstaviteľ vozíkovitých. Vždy používa nákupný vozík, aj keď potrebuje urobiť len malý nákup. Je možne ho stretnúť pri pokladni ako z vozíka vykladá iba tri rožky. Je ale pripravený na náhle zväčšenie hmotnosti a objemu nákupu. Čo ak by náhodou mali v akcii kosačku.

Košíkáč trvalý

Člen čeľade košíkovitých, správajúci sa presne opačne ako predchádzajúci druh. Za každých okolností používa nákupný košík. Pravdepodobne preto, že pohyb obchodom je flexibilnejší a vie tak prejsť aj cez úzke medzery kadiaľ sa vozíkáč nedostane. Častokrát nedokáže odhadnúť objem košíka a hmotnosť výsledného nákupu. Je možné ho preto pozorovať ako svoj nákup nesie s evidentnými známkami námahy a z kopcom naplneného košíka mu vypadávajú jednotlivé položky nákupu.      

Rukonosník obyčajný

Limitovanú únosnosť rúk niekedy nahrádza použitím plastových vreciek na pečivo a zeleninu, prípadne papierových krabíc. Vyskytuje sa hlavne v obchodoch, kde nie sú k dispozícii nákupné košíky. 

Mobilník príušný

Relatívne nový druh, pred rokom 1995 bol prakticky neznámy, dnes je však už veľmi rozšírený. Zatiaľ neexistuje vedecký konsenzus, či je tento druh samostatným organizmom alebo len, na diaľku ovládaným, externým chápadlom nám neznámeho super-organizmu. Túto hypotézu potvrdzuje aj fakt, že mobilník príušný prakticky nereaguje na vonkajšie podnety a jediným zmyslovým vstupom, na ktorý sa sústreďuje, je zvuk prichádzajúci z mobilného telefónu, ktorý jedinec pridŕža pri uchu. Hlavne pri samčích jedincoch tohto druhu odhadujeme, že jeho riadiaci super-mozog má názov „Miláčik“. Dokazuje to verbálne  potvrdzovanie príkazov vo forme akustických signálov „Áno, miláčik!“ a „Tak ako povieš, miláčik!“. Vyzerá to tak, že tento neznámy „Miláčik“ je schopný parazitickým spôsobom ovládnuť konanie jedinca a na diaľku ho tak kontrolovať cez mobilný telefón. Ďalší výskum nebezpečenstva „Miláčika“ bude samozrejme vyžadovať zvýšené financovanie nášho vedeckého tímu.       

Mobilník čumiaci

Ide o ešte novší druh, jeho výraznejší výskyt pozorujeme po roku 2010. Na rozdiel od predchádzajúceho druhu, ktorý primárne signalizuje pomocou akustických podnetov, sú tu využívane optické signály. Pozornosť na okolité podnety je tak minimálna, jedinec je zameraný výhradne na displej smartfónu, ktorý drží v ruke. 

Čumil cezplecný

Zaujímavý druh, ktorý získava informácie pozorovaním ostatných obyvateľov hypermarketového ekosystému. Existuje jednoduchý postup ako „uloviť“ jedinca tohto druhu. Stačí intenzívne študovať cenovku alebo popis tovaru v regáli. Prípadne chytiť do ruky konkrétny výrobok a skúmať zloženie napísané na obale. Skôr či neskôr sa za vás postaví jedinec čumila cezplecného a cez vaše plece sa bude snažiť zistiť, čo si na tovare tak dlho prezeráte. Ak si daný výrobok vložíte do košíka či vozíka, je vysoko pravdepodobné, že čumil to urobí tiež.   

Blokovač uličkový

Tento druh patrí striktne medzi vozíkovité. Nákupný vozík totiž poskytuje nekonečné možnosti ako zablokovať priechodnosť uličkami hypermarketu. Blokovače uličkové dokážu inštinktívne využívať dômyselné stratégie ako zabrániť pohybu ostatným používateľom obchodu. Vedia nájsť to najlepšie miesto, kam postaviť svoj nákupný vozík, aby bola celá ulička zablokovaná. V prípade nutnosti, keď v uličke neexistuje prirodzená prekážka, ako paleta s tovarom, dokážu viaceré jedince koordinovať svoje správanie a vozíky odstavovať vedľa seba tak, aby ich miera zavadzania bola maximalizovaná.

Zdržovač pokladňový

Špecifikom tohto druhu je, že jeho aktivita sa prejavuje až pri závere procesu nákupu – pri pokladni. Kým väčšina nakupujúcich jedincov si odkladá nákup do vozíku alebo nákupnej tašky už počas jeho blokovania pokladníkom/čkou, zdržovač pokladňový túto činnosť vykonáva až po zaplatení nákupu. Počas účtovania nákupu príslušník tohto druhu prísne kontroluje cenu jednotlivých položiek, hľadá peňaženku v kabelke (hlavne ak je zdržovač samičieho pohlavia) alebo len tak nezáväzne konverzuje s pokladníkom/čkou, čim proces blokovania nákupu spomaľuje ešte viac.   

Záver

Autor tejto štúdie dobrovoľne priznáva, že je typickým jedincom druhu košíkáč trvalý, aj z toho dôvodu, že mu tak blokovače uličkové najmenej bránia v pohybe. V prípade, že jeho priateľka nakupuje oblečenie, čo znamená dlhé minúty vyberania a skúšania, automaticky sa mení na mobilníka čumiaceho a okolitý svet pre neho prestáva existovať.